Haberler

2021 - 2022 Güz Dönemi 100/2000 YÖK Doktora Bursları Başvuruları-Robotlar ve Akıllı Sistemler

31.10.2021

2021 - 2022 Güz Dönemi 100/2000 YÖK Doktora Bursları Başvuruları

2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı kapsamında üniversitemiz Robotlar ve Akıllı Sistemler Doktora Programı’na başvuru kabul edecektir. Program kapsamında YÖK’ün belirlemiş olduğu İleri Robotik Sistemler ve Mekatronik (Bacaklı Robotlar, Biyomimik Robotlar, Biyorobotik, Biyomekanik, İnsan-Robot Beraber Çalışabilme de dahil) alanında doktora çalışması yapılacaktır.

Başvuru Tarihleri: 6 Ekim - 11 Ekim 2021

Başvuru ile ilgili ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.

BAŞVURU KOŞULLARI:
 
 • T.C. vatandaşı olmak.
 • Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar’da belirtilen usul ve esaslara uymak.
(https://yuzikibinbursu.yok.gov.tr/Documents/AnaSayfa/100-2000-usul-esaslar-01072021.pdf)
 • İlana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
 • Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak.
 • Başvuru yapılacak öncelikli alan kapsamında akademik tez çalışmasını yürütecek ve tamamlayacak olmak.
 • Türk-Alman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne uygun olarak Türk-Alman Üniversitesi doktora programlarına başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında çalışmıyor olmak.
 • Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadro ve pozisyonlarında (kadrolu, kadrosuz, saatlik sözleşmeli, yarı zamanlı vb.) çalışmıyor olmak.
 • Doktora programında ders alma aşamasında, doktora yeterlik aşamasında veya doktora yeterlik aşamasını geçmiş ve tez önerisini vermemiş olmak (Tez önerisini vermiş olan öğrenciler ve/veya bilimsel hazırlık programı öğrencileri 100/2000 Doktora Burs Programı’na başvuru yapamazlar).
 • Türk-Alman Üniversitesi’ne kayıtlı olmayan öğrencilerin, Türk-Alman Üniversitesi’nde yatay geçiş kapsamında başvuracakları doktora programının başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak. Doktora programlarına ancak eğitimlerinin ikinci yarıyıl başında olan öğrenciler yatay geçiş yapabilir.
 • Halihazırda bir yükseköğretim kurumunda 100/2000 YÖK doktora bursiyeri olan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.


TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ROBOTLAR VE AKILLI SİSTEMLER DOKTORA PROGRAMI (İNGİLİZCE)
2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARI VE KONTENJANI

ADRES:     Türk-Alman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 
                    Şahinkaya Cad. 86 - 34820 Beykoz / İSTANBUL
        Telefon: 0216 333 32 60
        E-posta: ras@tau.edu.tr

A – BAŞVURU, MÜLAKAT ve KAYIT TARİHLERİ:
Başvuru Tarihleri  6 Ekim - 11 Ekim 2021
Mülakat Tarihi  12 Ekim 2021 Saat 10.30 (yüz yüze)
Sonuçların İlan Tarihi  12 Ekim 2021
Kayıt Tarihleri  13 Ekim 2021

B – KONTENJANLAR
Yurtiçi Normal ve Yatay Geçiş Kontenjanı*
3
* T.C. uyruklu adaylar (lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar dâhil) başvurabilir.
C – ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARI:
1. Tezli Yüksek Lisans Programlarından Mezun Olmak
Doktora programına başvuracak adayların tezli yüksek lisans programlarından mezun olma şartı aranmaktadır.

2. ALES
Doktora programı öğrenci adaylarının, başvuru süresinin bitiş tarihi itibariyle 5 yıldan eski olmamak koşuluyla, ALES-SAY puanı en az 70 ya da eşdeğer sınav puanı almış olması şarttır.
Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES’e eşdeğer kabul edilen Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından alınan belgeler ALES belgesi yerine sayılır. ALES, GRE ve GMAT için eşdeğerlik çizelgesi için bakınız:
http://tau-admin.3fcampus.com/uploads/cms/sbe.tau/5332_2.pdf

3. Yabancı Dil Yeterliliği
Program başvuru süresinin bitiş tarihi itibariyle 5 yıldan eski olmamak koşuluyla adaylarda İngilizce dil bilgisi seviyesi olarak YDS, e-YDS, YÖKDİL’den 65/100 puan veya ÖSYM’nin eşdeğerliğini kabul ettiği bir uluslararası dil sınavından eşdeğer puan alınması şartı aranmaktadır. Eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavları için sonuç belgesinin üzerindeki geçerlik tarihi dikkate alınır.

4. Yüksek Öğrenim Mezuniyet Notu
Başvuru için en az 2.50/4.00 lisans mezuniyet notu ve 3.00/4.00 tezli yüksek lisans mezuniyet notu şartı aranmaktadır.

5. Doktora Öğreniminde Aranan Nitelikler
Programa kayıt yaptırmak için, aşağıdaki lisans ve tezli yüksek lisans programlarından mezun olma şartı aranmaktadır: 
*Mekatronı̇k Sı̇stemler Mühendı̇slı̇ği, Mekatronik Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
*Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
*Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği
* Endüstri Mühendisliği
*Makı̇ne Mühendı̇slı̇ği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri, Otomotiv Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği
*Enerji Mühendisliği, Enerji Bilimi ve Teknolojileri
*Fizik Mühendisliği
*Biyomedikal Mühendisliği

D – BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
Başvurular, belirlenen tarihler arasında http://obs.tau.edu.tr/oibs/enstitubasvuru linkinden, yalnızca elektronik olarak yapılacaktır.
Adayların başvuru için gerekli olan bilgi ve belgeleri yukarıda belirtilen süreler içinde sisteme pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir.
Posta yolu ile ya da şahsen yapılan, başvuru süresi bitiminden sonra yapılan, eksik belgeli veya aşağıda belirtilen şartların tümünü yerine getirmeyen başvurular işleme konulmayacaktır.
Başvurularda herhangi bir sorun yaşanması durumunda ras@tau.edu.tr adresine bildirilebilecektir.
a)Aday tarafından eksiksiz doldurulmuş Doktora Programı Başvuru Formu:
https://3fcampus.tau.edu.tr/uploads/cms/fbe.tau/5333_1.pdf
b) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
c) Lisans ve Tezli Yüksek Lisans diploma fotokopisi,
(Adayların mezuniyetlerini belgelemeleri yeterli olup, diploma aslı veya onaylı diploma fotokopilerini en geç kayıt sırasında sunmaları gerekmektedir. Adaylar, program başvuru süresinin bitiş tarihi itibariyle son sınıfta ve programın başlama tarihinden önce mezun olabilecek durumda olduklarını belgelemek kaydıyla programa başvurabilirler. Bu durumdaki adayların da programa kabul edilmeleri halinde, diploma veya mezuniyet belgelerini en geç kayıt sırasında ibraz etmeleri gerekmektedir.)
d) Lisans ve Tezli Yüksek Lisans programlarına ait İngilizce transkript,
e) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi,
f) İngilizce dil yeterlilik belgesi,
g) Öğrenimini yurtdışında tamamlayan T.C. uyruklu adaylar için okul tanıma belgesi (Öğrenimini yurtdışında tamamlayan T.C. uyruklu adaylar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları “Okul Tanıma Yazısı” ile lisansüstü eğitim için başvuruda bulunabilirler).
E- DENKLİK BELGESİ
Okul tanıma belgesi ile kayıtları alınan; öğrenimini yurtdışında tamamlayan T.C. uyruklu öğrencilerin kayıtlı oldukları lisansüstü programdan mezun oluncaya kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgelerini Üniversitemize sunmaları gerekmektedir.

F – MÜLAKAT:
Başvuruların değerlendirilmesi aşağıdaki dağılıma göre yapılacaktır. Programa kabul edilebilmek için toplamda en az 70 (yetmiş) puan almak gerekir. Mülakata davet edilmek, adayın programa kayıt olmaya hak kazandığı anlamına gelmez.
 
KATKI ORANLARI Yurtiçi Kontenjana Başvuran Adaylar
ALES % 50
Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Notu % 20
Mülakat % 30

G – KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Lisans ve Tezli Yüksek Lisans diplomasının aslı ya da mezun olunan üniversite tarafından onaylı mezuniyet belgesi teslim edilmek zorundadır. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan diploma ya da mezuniyet belgelerinin noterden ya da konsolosluktan onaylı Türkçe tercümesinin ibraz edilmesi zorunludur.
2) Lisans ve Tezli Yüksek Lisans öğrenimi boyunca alınan bütün der